Igea

Podjetje Igea d.o.o. iz Ljubljane je vodilno podjetje za razvoj GIS na območju jugovzhodne Evrope. Področje GIS je rdeča nit dejavnosti podjetja od ustanovitve v letu 1989. Ključne reference podjetja izhajajo iz palete državnih geoinformacijskih sistemov razvitih v Republiki Sloveniji: evidentiranje nepremičnin, prostorsko načrtovanje in graditev, upravljanje z javnim cestnim omrežjem, izvajanje ukrepov in državna pomoč ob naravnih ujmah, sistem energetskih izkaznic in podpora učinkovitemu energetskemu upravljanju javnega stavbnega fonda, evidenčni sistem kartiranja širokopasovnega omrežja, razvoj državne prostorske podatkovne infrastrukture ter implementacija INSPIRE direktive.

Podjetje Igea je aktivno na področju razvoja in uvajanja rešitev za pametna mesta, za katero ima razvito integralno GIS platformo, ki je uspešno implementirano v več mestnih občinah. Ta platforma je ena izmed komponent, ki bo uporabljena v projektu iPot in sicer za integracijo prostorskih podatkov, implementacijo geo-storitev in sistematično analitiko nad prostorskimi podatki.