Obdobje

01. 11. 2019 do 31. 3. 2020

Obdobje

01. 11. 2019 do 31. 3. 2020

V obdobju od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 smo izvajali aktivnosti v skladu s terminskim planom projekta. Te aktivnosti so zajete pod opredeljenimi aktivnostmi delovnega paketa 1 in 2.

 

Pod delovnim paketom 1 smo izvajali in dokončali sledeče aktivnosti:

  • 1. Razvoj tehnološkega sklada in podpornih tehnologij
  • 2. Opredelitev komunikacijskih vmesnikov
  • 3. Načrtovanje in razvoj standardnih aplikacijskih vmesnikov
  • 4. Razvoj konceptualnega demonstracijskega načrta

Pričeli smo z aktivnostmi na delovnem paketu 2, ki so:

  • 1. Nadgradnja in razvoj senzorske infrastrukture in aktuatorjev
  • 2. Vzpostavitev komunikacijskega omrežja

Izvedli smo analize referenčne arhitekture horizontalnih in vertikalnih tehnologij ter tehnološkega sklada glede na cilje projtka iPOT. Na podlagi izhodišč pridobljenih iz analize in zgrajenega tehnološkega sklada smo pripravili seznam podrobno pripravljenih primerov uporabe. Opisani primeri uporabe so konsolidirani z vsemi konzorcijskimi partnerji, kateri so tehnološko ali vsebinsko povezani s določenim primerom uporabe. Opravljena je analiza in ocenjevanje trenutnega stanja komponent partnerjev, ki se bodo v nadaljevanju kakorkoli navezovale na storitve, ki jih projekt iPOT opredeljuje. Pripravili smo primere uporabe, ki se nanašajo na integracijo tehnologij s ciljem, da zadovoljimo ciljem projekta iPOT. Podrobnejši rezultati so ustrezno shranjeni pri koordinatorju projekta in so po potrebi na voljo.

 

Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev

V skladu s projektnim planom smo v prvih 6. mesecih projekta iPOT v skladu s terminskim planom projekta zaključili vse aktivnosti 1. delovnega paketa (A1.1., A1.2., A1.3. in A1.4.). Podrobnejši rezultati posameznih aktivnosti (študije) so ustrezno shranjeni pri koordinatorju projekta in so po potrebi na voljo. Temu primerno smo pripravili zahtevek, ki sledi načrtu in planu višine dodeljenih sredstev v tem obdobju.

Pričeli smo tudi z delovnim paketom 2, kjer smo nadaljevali z načrtovano in planirano izvedbo ter posledično je temu primerna tudi višina zahtevka, ki je popolnoma v skladu z načrtovano in planirano.

Fizična izvedba projekta je popolnoma v skladu s finančnim zahtevkom projekta.

Konzorcij je z mesecem marcem zaključil z delovnim paketom 1. V januarju 2020 smo pričeli z delom na delovnem paketu 2, točneje z aktivnostmi A2.1. in A2.2.

 

Delo na projektu, kot zaključevanje aktivnosti, in posledično delovnega paketa poteka v skladu s predvideno metodologijo izvedbe projekta in v skladu s potrjeno prijavo projekta iPOT. Tako, da še nismo dosegli cilja, saj so cilji projekta iPOT predvideni šele v nadaljevanju projekta.