Obdobje

01. 10. 2019 do 31. 10. 2019

Obdobje

01. 10. 2019 do 31. 10. 2019

V obdobju od 01. 10. 2019 do 31. 10. 2019 so bile izvajane naloge na treh aktivnostih iz prvega sklopa DP1 Konsolidacija sistemskih in projektnih zahtev, in sicer:

 

  • 1.1 Razvoj tehnološkega sklada in podpornih tehnologij
  • 1.2 Opredelitev komunikacijskih vmesnikov
  • A 1.3 Načrtovanje in razvoj standardnih aplikacijskih vmesnikov

 

A.1.1 Razvoj tehnološkega sklada in podpornih tehnologij

V okviru razvoja tehnološkega sklada je v pripravi iPot tehnična arhitektura platforme. Platforma bo predvidoma skladna s t.i. referenčno arhitekturo SCC platforme v okviru SRIP PMiS. Podjetja si opredeljujejo razdelitev interesnih področij, iščejo se preseki, ter se raziskuje integracijske točke. Predvsem je poudarek na raziskavi tehnologije vseh tipov zajetih v projektu.

A.1.2 Opredelitev komunikacijskih vmesnikov

V enem mesecu smo izvedli začetek raziskave za namene opredelitve komunikacijskih vmesnikov. Tako se raziskujejo obstoječe tehnologije, uporaba te tehnologije v Sloveniji, raziskuje se potrebna podporna tehnologija za delovanje komunikacijskih vmesnikov.

A 1.3 Načrtovanje in razvoj standardnih aplikacijskih vmesnikov

Raziskujejo se tehnologija standardnih API vmesnikov, raziskavo na obstoječe vsebinske podatkovne modele, ki nastajajo v okviru odprte iniciative FIWARE (FIWARE katalog podatkovnih modelov), v okviru H2020 projektu SynchroniCity (podatkovni modeli SynchroniCitiy) in v okviru ETSI tehničnega komiteja SmartM2M (predvsem SAREF4CITY specifikacija). Trenutno je v pripravi vsebinski pregled navedenih modelov in primerjava z razpoložljivimi viri podatkov, ki bodo osnova za izvedbo API vmesnikov na področju prostorskih podatkov. Pri tem analizi se upoštevajo tudi t.i. harmonizirani podatkovni modeli, ki so skladni z EU direktivo INSPIRE. Istočasno se raziskuje in preverjajo druge opcije tehnologije, ki so lahko nadomestek omenjenim tehnologijam, ter se raziskuje smiselnost umestitve posamezne tehnologije.

 

V tem obdobju je bil projekt v začetni fazi izvajanja oz. v fazi raziskovanja in načrtovanja. Osnovna izhodišča in koncepti arhitekture so bili postavljeni in so bili sprejeti s strani konzorcijskih partnerjev. V nadaljnji podrobnejši analizi so bile posamezne komponente in njihova ustreznost še preverjene.